RADIO MITRA 97 FM KOTA WISATA BATU | INSPIRASI KELUARGA ANDA | Interaktif | Telp 0341-597 440 | SMS dan WhatsApp 081 333 74 9797 | Facebook: Radio Mitra 97.0 FM | Twitter: @mitra97fm | Instagram: @radiomitra97fm | Alamat: Jalan Kampungladu, Sidomulyo - Kec. Batu - Kota Wisata Batu - Malang - Jawa Timur 65317 - Indonesia | www.mitrafm.com |

Home » Catatan Siar » Nikmatnya Menjadi Seorang Mukmin

Nikmatnya Menjadi Seorang Mukmin

MitraFM.com– Orang beriman adalah orang yang mendapatkan nikmat paling besar.  Tidak ada nikmat melebihi nikmat iman atau hidayah. Selain itu orang-orang yang beriman akan memperoleh kenikmatan-kenikmatan atas keimanannya.  Dan, itulah kenikmatan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman.

Apa saja kenikmatan atau kebahagiaan yang akan rasakaan oleh orang-orang beriman?

Orang beriman, ketika  mendengar al-Qur’an tubuh bergetar, kulit dan hati menjadi tenang

Allah subhanahu wata’ala berfirman: “Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu Al-Qur’an) yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya.” (QS. Az-Zumar: 23)

Orang Beriman Ketika dzikir khusyu’ hatinya

Allah subhanahu wata’ala berfirman: “Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Hadiid: 16)

Orang Beriman Tunduk pada kebenaran

Allah subhanu wata’ala berfirman:  “Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Qur’an itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati (kalbu) mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.” (QS. Al-Hajj: 54)

Orang Beriman Senantiasa Bertobat

Allah subhanau wata’ala berfirman : “Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati (kalbu) yang bertaubat.” (QS. Qaaf: 33)

Orang Beriman Memperoleh Ketenangan dan kewibawaan

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati (kalbu) orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Fath: 4)

Betapa menjadi seorang mukmin adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Tak ada yang lebih indah dan bahagia melebihi nikmatnya menjadi mukmin. Dan sungguh hanya orang-orang yang beriman dengan benar yang bisa merasakan kenikmatan itu. Wallahu’alamu bish shawwab

Baca Juga

Ini Alasan Kuat Kenapa Kamu Harus Keliling Indonesia Sekarang

Ini Alasan Kuat Kenapa Kamu Harus Keliling Indonesia Sekarang

Bercita-cita keliling dunia? Keinginan itu bukanlah sebuah hal yang salah. Tapi sebelum mewujudkan keliling dunia, ...

*Touch on black area to close