RADIO MITRA 97 FM KOTA WISATA BATU | INSPIRASI KELUARGA ANDA | Interaktif | Telp 0341-597 440 | SMS dan WhatsApp 081 333 74 9797 | Facebook: Radio Mitra 97.0 FM | Twitter: @mitra97fm | Instagram: @radiomitra97fm | Alamat: Jalan Kampungladu, Sidomulyo - Kec. Batu - Kota Wisata Batu - Malang - Jawa Timur 65317 - Indonesia | www.mitrafm.com |

Home » Tag Archives: kisah shahabiyah

Tag Archives: kisah shahabiyah

Hindun binti Amru bin Haram, Diantara Para Syuhada

MitraFM.com– Hindun binti Amru bin Haram menikah dengan Amru bin Jamuh yang saat itu pemimpin Bani Salamah di Yastrib yang kini kita kenal Madinah Al Munawaroh. Walaupun kaki Amru cacat (pincang), namun dia termasuk pimpinan yang disegani. Mereka dikaruniai tiga putra, yaitu Mu’awadz, Mu’adz, dan Khalad. Sebagai pemimpin di masa ...

Read More »

Khaulah Binti Azur, Pedang Allah dari Kalangan Perempuan

MitraFM.com– Islam telah melahirkan banyak pahlawan. Sebuah agama yang turun di gurun pasir nan gersang bisa mengubah peta peradaban dunia.  Lahirnya para pahlawan membuat Islam bisa menggema ke seantero bumi. Bukan kaum lelaki saja yang bisa menjadi pahlawan Islam. Kaum perempuan pun bisa menjadi sosok yang menginspirasi bahkan di medan ...

Read More »

Hafshah binti Umar bin Khaththab Istri Rasulullah Pemilik Mushaf Al Qur’an Pertama

MitraFM.com– Hafshah binti Umar bin Khattab adalah salah seorang istri nabi Muhammad setelah Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam’ah, dan Aisyah binti Abu Bakar. Ia seorang janda dari seorang pria bernama Khunais bin Hudhafah al-Sahmiy yang berjihad di jalan Allah pernah berhijrah ke Habasyah kemudian ke Madinah dan gugur dalam Perang Badar. Nama ...

Read More »

Perjuangan Asma’ binti Abu Bakar Membela Dakwah Nabi Muhammad

MitraFM.com– Asma’ binti Abu Bakar adalah putri amirul mukminin Abu Bakar ash-Shiddiq dari istrinya Qutailah binti Abdul Uzza al Amiriyyah yang telah diceraikan semasa jahiliah. Adik Asma’ Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad. Ia lahir pada tahun 595 Masehi atau 27 tahun sebelum Hijrah. Asma’ lebih tua sepuluh tahun dari Aisyah Ummul Mukminin dan lebih muda ...

Read More »

Asy Syifa Al Adawiyah, Guru Wanita Pertama dalam Islam

MitraFM.com– Wanita mulia itu bernama Asy-Syifa binti Abdullah bin Abdu Syams bin Khalaf bin Saddad bin Abdullah bin Qarth bin Razzah bin Adi bin Ka’ab dari suku Quraisy Al-Adawiyah. Ia adalah seorang sahabat wanita Nabi yang mulia, cerdas, memiliki banyak kelebihan dan merupakan salah satu tokoh wanita Islam yang menonjol. ...

Read More »

Semangat Dakwah Ummu Syuraik

MitraFM.com– Ummu Syuraik berasal dari kabilah Ghathafan kabilah yang sangat disegani suku Quraisy. Nama Asli Ummu Syuraik adalah Ghaziyah bintu Jabir bin Hakim ad-Dausiyyah. Ketika cahaya iman mulai menerangi Makkah Ummu Syuraik mendengar kenabian ia tertarik dengan dakwah Rasulullah dan mengikuti perkembangannya. Tak lama berselang Ummu Syuraik bergabung dalam bahtera ...

Read More »

Fatimah Az Zahra, Putri Kesayangan Rasulullah yang Bersahaja

MitraFM.com– Fatimah binti Muhammad atau lebih dikenal dengan Fatimah az-Zahra adalah putri ke 4 Rasulullah bersama Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwalid. Fatimah lahir mendekati tahun ke 5 sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul. Saat itu bertepatan dengan peristiwa besar yaitu  ditunjuknya Rasulullah sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antara suku Quraisy yaitu tentang siapa ...

Read More »